Godsdienst & levensbeschouwing

The Qur’an for unbelievers, politicians and other dummies

This booklet is indeed for those who are not acquainted with the Qur’an. It gives insight into the Islam religion. Mostly, the opponents of QuranUnbelieversIslam are talking about the violence used by several Muslim groups. However, a religion should be examined and judged by all aspects of its beliefs and creeds, and not only by one or two aspects. This booklet discusses several religious topics and concepts such as: Creation Man Sin Death Righteousness Judgment Mercy Forgiveness Allah (who is he?) Does Allah love people? Arbitrariness Satan (Iblis) Jinns Angels War, fight, Jihad The Kaaba Unbelievers The people of the Book (Jews and Christians) The spiritual world Compulsion The origin of Islam The Qur’an itself will answer the interesting question about the origin of Islam.

Soort boek     Paperback
ISBN-13     9789491026744
Prijs € 10,50

Bestel dit boek / Order here

English

Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

Dit boek is een commentaar op "Ongemakkelijke teksten van Jezus" dat geschreven werd door een zestal theologen onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld. De theologen belichten en beoordelen Gods woord vanuit een "modern" denken.Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

De eerste aanleiding voor het schrijven van "Onge- makkelijke teksten van Jezus" ligt in de ervaringen van vervreemding en ongemak bij de Bijbel die deze theologen bij zichzelf en bij veel 'medegelovigen' tegenkwamen. Deze bekentenis geeft al de aversie aan die men tegen de Bijbel heeft. De Bijbel zegt dit over vervreemding:

Ef. 4:18 NBG51 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Kol. 1:21 NBG51 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend

Deze teksten geven goed weer waardoor vervreemding ten opzichte van God en zijn woord komt: onwetendheid en verharding van het hart. Vervreemding wordt genoemd in het rijtje van vijandige gezindheid en boze werken.

Klik hier voor een inkijkexemplaar van "Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen" in PDF.


Soort boek     Paperback, 239 pagina's
ISBN-13     9789491026720
Prijs € 15,95

Bestel Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

gereformeerde leer, De Nieuwe Koers

Wat zegt de Koran over...

Wat zegt de Koran over….

 • De volmaaktheid van de Koran
 • De schepping
 • Zonde Wat zegt de koran over...
 • De dood
 • De mens
 • Djinns (demonen)
 • Engelen
 • De satan
 • Strijd en oorlog voeren
 • De positie van de vrouw
 • Dwang
 • Rechtvaardigheid
 • De geestelijke wereld
 • Allah
 • De Kaäba
 • Christenen, Joden en ongelovigen
 • De oorsprong van de Islam

  De Koran bevestigt dat leden van groeperingen als ISIS, Al Quaida en Boko Haram ware moslims zijn. Zij volgen stipt op wat de Koran zegt. Ze zijn beslist geen extreme moslims, want ze doen wat de Koran hen gebiedt. In juni 2014 werd door de Islamitische Staat (het vroegere ISIS) een kalifaat uitgeroepen over delen van Irak en Syrië. De grenzen van die landen worden niet door IS erkend. Deze moslims willen de oproep van Allah in de Koran waarmaken: Koran 2:193 En bestrijdt hen, totdat er geen Fitna meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt (…). De ware moslims zullen strijden voor Allah: Koran 9:123 O, u die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is. Koran 66:9 O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en dit is een kwade bestemming! Koran 49:15 De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, maar met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden (Jihad). Zij zijn de waarachtigen. De moslims die zich niet hebben overgegeven aan Allah willen niet strijden: Koran 4:77 (…) ‘ En wanneer het strijden hun is voorgeschreven, ziet, een deel hunner vreest de mensen zoals men Allah behoort te vrezen, of zelfs nog erger en zij zeggen: ‘Onze Heer, waarom heeft U ons het strijden voorgeschreven?’ (…)

Soort boek     Paperback, 104 pagina's
ISBN-13     9789491026737
Prijs € 12,00

Bestel Wat zegt de Koran over...

Visie, Charisma, Uitdaging, Opwekking

Het satanisme van Anton Szandor LaVey

Het boek Het satanisme van Anton Szandor LaVey kan beschouwd worden als een tweede druk van "Gij zult als God zijn" dat begin 2009 verscheen. Er zijn enkele aanvullingen opgenomen en het formaat van het boek is vergroot. 

Het satanisme van Anton Szandor LaVey is stervende, maar het satanische gedachtegoed zit in verschillende godsdiensten en politieke richtingen. Het satanisme is er van alle tijden, dus ook ver voordat de Kerk van Satan werd opgericht en 'The Satanic Bible' werd geschreven, werd de prins der duisternis en zijn gedachtegoed vereerd. Veel politieke leiders, ministers en presidenten zijn lid van allerlei obscure en occulte groepen en het teken van Cernunnos wordt door hen vele malen gebruikt in het openbaar. Het gaat om christelijke, islamitische en atheïstische leiders.

Kenmerken van het satanismeHet satanisme van Anton Szandor LaVey:
[1] Zelfgerichtheid: Jij bent de belangrijkste. In The Satanic Bible wordt zelfs aangeraden je verjaardag uitbundig te vieren omdat die dag de belangrijkste dag is voor jou.
[2] Doe wat je wilt en zelfs de wil boven de liefde. (Thelema)
[3] Verheerlijking van het menselijk verstand wordt door de satan aangemoedigd, terwijl hijzelf de mens veracht en hem niet meer vindt dan een beest, dat woont op een 'ball of dirt'!
[4] Verachting voor alles wat zwak is en verheerlijking van wat sterk is.
[5] Aards succes en het botvieren van de zonden van het vlees zijn zeer belangrijk.
[6] Het gaat om een geloof in een aards leven en het succes in dat leven.
[7] Trachten om macht over mensen te verkrijgen.
[8] Vervloekingen uitspreken over mensen teneinde ze te beschadigen of te doden.

De meeste van deze punten zijn ook de basis van vrijdenkerij en humanisme. De mens staat centraal: de mens is de norm en het aardse leven zonder God wordt verheerlijkt. Het gevolg is wel dat de mens onderworpen is aan de Satan.

Weinigen weten dat de val van de mens een feit werd, toen de hij (door de satan misleid) zijn eigen wil deed en Gods wil en Zijn gebod negeerde. Sindsdien regeert de Satan en werd zijn wet, de wet van de jungle, het recht van de sterkste, geïmplementeerd. Zelfs onze Westerse democratie is gebaseerd op deze wet: de partij met de meeste stemmen is de sterkste en heerst over de minderheid.

Satanisme voert de mens naar de ondergang.


Soort boek     Paperback, 163 pagina's
ISBN-13     9789491026478
Prijs € 16,00
Prijs eBook € 7,95

Bestel Het satanisme van Anton Szandor LaVey

Bestel eBook (EPUB)

This book in English click here

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens