Godsdienst & levensbeschouwing

Reshaping the Crescent

Reshaping the Crescent responds to the belief that biblical Scriptures were "given" by Allah.reshaping the crescent Walter Tessensohn delves into the Quran, revealing that all the quotations in the Quran about the Torah, the Prophets, the Psalms, and the Gospel are incorrect and that the Quran is illogical. It has neither a beginning nor an end. Allah, who is the modern iteration of the ancient moon god, has no plan. He claims that he has created man weak, impatient, imperfect, and mortal. The Bibles says that man was created in the image of God and that he became mortal by sin. So the rescue plan of God is about beating death by condemning sin in the body of Christ. And in Christ God can reveal his image in man. Allah would have created man as an inferior and mortal being. Man would live a senseless life, and at the end he must die. Reshaping the Crescent proves that the Quran confirms that Allah is the moon god Hubal. Muhammad perfected the religion of Hubal, the moon god of the Arabs, and turned it into Islam. The Arabs were not allowed to use the Hubal arrows anymore, but the sign of the crescent moon, the symbol of Hubal, remains and his residence, the Kaaba. Educate yourself on the distinctions between Islam and Christianity. Discover through the words of the Bible and the Quran who God and Allah each say they are and learn the evolution of Allah in history in this fascinating book.

Order Reshaping the Crescent here

 

 

English

Jehovah's getuigen, ontwaakt!

Aan de hand van het boek "Wat leert de Bijbel echt?", wordt de leer van het Wachttorengenootschap getoetst aan de Bijbel en aan de rede.

Een boek voor Jehovah's Getuigen en ex-Jehovah's Getuigen

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 •  De naam van God.
 • De naam van Jezus, eniggeboren Zoon van God of een engel?
 • Michaël, één van de voornaamste vorsten
 • Voor wie stierf Jezus?
 • Het heilig avondmaal.
 • De doop
 • Het Koninkrijk GodsJehovah's getuigen, ontwaakt!
 • Eeuwig leven
 • Een aards paradijs
 • Hemelburgers
 • Waar zijn de doden?
 • Kan een mens vernietigd worden?
 • Het dodenrijk (Hades)
 • De hel (poel des vuurs)
 • Heeft de mens geen geest?
 • Geest, ziel en lichaam
 • De zielenslaap
 • De opstanding
 • Valse profetieën
 • Een vriend van God worden
 • Wie is de getrouwe en beleidsvolle slaaf?
 • Kruis of paal?
 • Overeenkomsten met de islam
 • Wat is de waarheid over God?
 • Het naderen tot God
 • Wat is Gods voornemen met de aarde?
 • Echte hoop voor uw geliefden
 • Leven we in de laatste dagen?
 • Is het gezin een organisatie?
 • En vele andere onderwerpen

Soort boek     Paperback, 250 pagina's
ISBN-13     9789491026768
Prijs € 15,95

Bestel Jehovah's getuigen, ontwaakt!

De God van het recht contra alverzoening

Deze uitgave is de opvolger van een gelijknamig boekje. Het betreft hier een uitbreiding met meer dan 100 bladzijden. Die uitbreiding betreft een commentaar op 45 stellingen die op de site www.goedbericht.nl staan.

Mensen die geloven in de alverzoening zijn van mening dat uiteindelijk allen – zowel afvallige engelen als mensen die God en zijn genade hebben afgewezen – verzoend zullen worden met hun De God van het recht contra alverzoeningSchepper. De Bijbel geeft geen ruimte voor een dergelijke gedachte. Natuurlijk halen de universalisten Bijbelteksten aan als: 1 Tim. 2:3-4 – 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. De redenering is dat niemand Gods wil kan tegenhouden. Om deze uitleg in stand te houden, moet je heel wat andere teksten negeren. Hoe kan Jezus zijn discipelen leren om te bidden dat de wil van God op de aarde wordt gedaan (Mat. 6:10), indien die wil toch altijd wordt gedaan? Natuurlijk wil God dat de mens gered wordt, maar de mens moet dat óók willen.

Het volk van Israël werd de dood en het leven voorgehouden en God wil dat ze voor het leven kiezen: Deut. 30:19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Toch blijkt dat het grootste deel van Israël verloren gaat (Jes. 10:20-22).

Calvinisten zijn gevoelig voor deze leer, omdat ze dezelfde redenering hebben als de universalisten. Immers zij geloven dat God sommige mensen geloof schenkt om behouden te worden en andere mensen geloof onthoudt, zodat ze verloren gaan. Gods wil bepaalt wie behouden wordt of niet, de mens heeft niets in te brengen. Men vergeet dat God de mens altijd voor de keus stelt, vandaar de oproep van Jezus: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen’ (Mat. 4:17). Het zou pervers zijn indien Jezus dit zegt terwijl Hij er bij denkt: maar jij kan je niet bekeren, want ik onthoud jou het geloof… Begrippen als een eeuwig oordeel (Hebr. 6:2; nota bene behorende bij het eerste onderwijs) en eeuwig vuur (Judas 1:7) worden niet geaccepteerd en het woord aeon wordt steevast niet vertaald met eeuwig.

Wat moeten we dan denken over het feit dat wij, gelovigen, altijd bij Jezus zullen zijn (1 Tess. 4:7). De geredden zullen eeuwig bij Jezus zijn; zo’n aeon kent dus geen einde. Sommige universalisten zijn van mening dat vergeving van zonden niets te maken heeft met verzoening. Gemakshalve slaan ze teksten als 2Kor. 5:19 en Lev. 16:30-34 over. De leer van de alverzoening ondergraaft de genade van het kruis, die ons redt van de straf in het eeuwige vuur. De universalisten hebben een eigen (gevoel van) gerechtigheid en onderwerpen zich niet aan de gerechtigheid Gods (Rom. 10:3).

Soort boek     Paperback, 186 pagina's
ISBN-13     9789491026782
Prijs € 13,95

Bestel het boek De God van het recht contra alverzoening

De lege doctrines van het Wachttorengenootschap

Het boek De lege doctrines van het Wachttorengenootschap is bedoeld voor niet-Jehovah's Getuigen.

Maak kennis met de lege doctrines van het Wachttorengenootschap. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 •  De naam van God
 • De naam van Jezus Jezus, eniggeboren Zoon van God of een engel?
 • Michaël, één van de voornaamste vorsten
 • Voor wie stierf Jezus?
 • Het heilig avondmaal.
 • De doop De lege doctrines van het Wachttorengenootschap
 • Het Koninkrijk Gods
 • Eeuwig leven
 • Een aards paradijs
 • Hemelburgers
 • Waar zijn de doden?
 • Kan een mens vernietigd worden?
 • Het dodenrijk (Hades)
 • De hel (poel des vuurs)
 • Heeft de mens geen geest?
 • Geest, ziel en lichaam
 • De zielenslaap
 • De opstanding
 • Valse profetieën
 • Een vriend van God worden
 • Wie is de getrouwe en beleidsvolle slaaf?
 • Kruis of paal?
 • Overeenkomsten met de islam

Soort boek     Paperback, 184 pagina's
ISBN-13     9789491026775
Prijs € 13,95

Bestel De lege doctrines van het Wachttorengenootschap

Visie, Charisma, Opwekking

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens