Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord

"Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord" is een reactie op het boek "Ongemak-kelijke teksten van Paulus" van Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (redactie) en co-auteurs, allen  theologen.
In "Ongemak-kelijke teksten van Paulus" worden 75 teksten behandeld. Er zitten teksten bij die moeilijk genoemd kunnen worden en enige uitleg noodzakelijk maken, maar daar zijn toch theologen voor om die teksten uit te leggen en het volk des Heren te onderwijzen en te bemoedigen?Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord

Menigmaal maakt de exegese de teksten ongemakkelijk, terwijl de teksten dat geenszins zijn. Het is te begrijpen, dat, indien de auteur de tekst niet als "fijn" ervaart, zijn uitleg van de tekst zijn beleving zal reflecteren. Dit kan betekenen dat de auteur het niet eens is met Gods Woord, dat homoseksualiteit een gruwel noemt, of niet aanneemt dat God genadig en goed is, maar vindt dat Hij kwaadaardig is of het niet eens is met het feit dat het Oude Sinaï Verbond (het eerste verbond; Hebr. 9:1,15 en 18) niet meer bestaat (Jer. 31:32; Ef. 2:14-16; Gal. 3:13; Hebr. 8:6-13).
Het is jammer - en dat is eufemistisch uitgedrukt - dat de auteurs, die leraren van het volk zijn, Gods Woord niet respecteren.

Gezien het bovenstaande, kan men zich afvragen waarom deze theologen de behoefte hebben om zoveel Bijbelverzen aan het volk te presenteren als ongemakkelijke teksten. Dit kan toch niet zijn omdat ze menen het volk des Heren hiermee te bemoedigen? Maar wat is dan de reden?

In "Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord" worden alle 75 hoofdstukken becommentarieerd. Maar ook bekende gereformeerde begrippen als erfzonde, het ontbreken van de wil bij de mens, uitverkiezing en verwerping, de verbondsleer en de Dordtse Leerregels worden van commentaar voorzien. De gereformeerde leringen zijn meer dan alleen maar ongemakkelijk.

Soort boek     Paperback, 490 pagina's
ISBN-13     9789491026614

Het boek Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord is niet meer verkrijgbaar. Vervangende boeken voor deze titel zijn:

De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel

Wat heeft de reformatie ons gebracht

gereformeerde leer

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens