Die wet past ons allemaal!

Er zijn verschillende benamingen voor het verbond dat God met Israël sloot bij de Sinaï.
• Het Oude VerbondDieWetPastOnsAllemaal
• Het Sinaï Verbond
• De wet der Tien Geboden
• De wet van Mozes
• De wet

Deut. 4:13
En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen. De wet der Tien Geboden is het Verbond dat God uitsluitend sloot met het volk Israël. Hierdoor werd Israël Gods volk onder de volgende voorwaarden: Ex. 19:5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

Veel gehoorde meningen over de wet der Tien Geboden zijn:
• Je moet deze wet der Tien Geboden altijd naleven.
• Jezus zegt dat geen jota of titel van deze wet zal wegvallen.
• Deze wet is een universele wet en geldt dus voor iedereen.

Soort boek     Paperback, 87 pagina's
ISBN-13     9789491026812
Prijs €10,50

Bestel dit boek

Israëltheologie

Etienlogo xsT ©2019 Uitgeverij Wes Stonehens