De val van Sifaniël, alias Emma-O, alias Emma

Dit boek is een vervolg op 'Emma, een engel des lichts', dat in de zomer van 2010 verscheen.De val van Sifaniël alias Emma-O alias Emma

Sifaniël, een gevallen engel, doet zich voor als Emma-O, de Japanse Boeddhistische god van de onderwereld, maar ook als de lieftallige Emma. In deze laatste gestalte heeft zij zich vertoond aan Todd Bentley.

Sifaniël was werkzaam op het religieuze gebied; hij is dus niet territoriaal gebonden en hij had een geweldige macht. Hij werd echter ontmaskerd en de Heer toonde al in een vroeg stadium dat zijn troon op den duur zou vallen.

Tijdens de aanvallen die hij uitvoerde op een gebied aan de kuststreken van Nederland maakte hij gebruik van gevallen engelen en demonen om de gemeente aan te vallen. Al zijn pogingen om de gemeente van Jezus Christus in het betreffende gebied te overwinnen, faalden. Zijn grote zwarte troon werd vernietigd en hij zelf moest naar een gebied waar 'duisternis op de vloed lag' en waar puntige rotsen uit het water staken. Het is een oord waar geen rust gevonden wordt.

Soort boek     Paperback, 106 pagina's
ISBN-13     9789491026126
Prijs € 12,00
Prijs eBook 5,95

Bestel het boek De val van Sifaniël, alias Emma-O, alias Emma

Bestel eBook (EPUB)

A battle in Heaven

'A battle in Heaven' is about spiritual warfare in which the Church of Jesus Christ is involved against the powers of darkness.

The Bible says: a battle in heavenFor our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world-rulers of this darkness, against the spiritual [hosts] of wickedness in the heavenly [places]. (Eph. 6:12). It is not a fight against a people, or a person, but against the fallen angels and evil spirits in heaven (fallen angels are not in hell, Rev. 12:7). The Church will surely win this battle, but not before she will be obedient to her Lord and takes her role. Unfortunately, most of the people of the Church of Jesus Christ are not aware of their position and are losing battle after battle against the great deceiver and liar, the Satan. The Church doesn't know the enemy and doesn't want to engage in this battle, under the slogan that she doesn't want to focus on the enemy. This disobedience to her Lord, by not engaging in the spiritual battle, has disastrous consequences: many shall depart from the faith. This book is not a theory about the meaning of spiritual warfare, but a report of that battle in a certain area.

Soort boek     eBook, 114 pagina's
ISBN-13     9789491026324
Prijs eBook € 4,95

Bestel eBook / Order eBook here

English

Een strijd in de hemel

'Een strijd in de hemel' gaat over de geestelijke strijd (in de hemelse gewesten) waarin de gemeente van Jezus Christus verwikkeld is met de machten der duisternis.

De Bijbel zegt hierover:want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en een strijd in de hemelvlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Ef. 6:12) Het is dus geen strijd tegen mensen, een bepaald volk of persoon, maar tegen de gevallen engelen en boze geesten in de hemel (de gevallen engelen zitten dus niet in de hel; Op. 12:7). De gemeente zal deze strijd winnen, maar niet eerder dan dat zij gehoorzaam wordt aan haar Heer en haar plaats inneemt. Helaas is het grootste deel van de gemeente van Jezus Christus zich niet bewust van haar positie en verliest zij slag na slag van de grote misleider en leugenaar: de Satan. Zij kent de vijand niet en wil het gevecht ook niet aangaan, onder het motto dat zij zich niet wil richten op de vijand. Deze ongehoorzaamheid aan haar Heer, door de strijd niet aan te gaan, heeft desastreuze gevolgen: velen zullen afvallen van het geloof. Dit boek geeft niet een theorie over de geestelijke strijd, maar is een verslag van die strijd in een bepaald gebied.

Soort boek     Hardcover, 202 pagina's
ISBN-13     9789081398442
Prijs € 13,00

Bestel het boek Een strijd in de hemel

This book in English click here

 

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens